B.Á.R.T.F.A.

Belőlünk, Általunk, Rólunk Tanuló Fiatalok  Alapítvány


bankszámla:50300116-15100481-00000000
adószám:18332988-1-02

Célkitűzések
Kuratórium
Adományok

Az alapítvány célja

A Bártfa utcai Általános Iskola oktató, nevelő munkájának támogatása  a

 • tanulásban és tanításban,
 • képességfejlesztésben és tehetséggondozásban,
 • oktatáshoz és szabadidős tevékenységhez szükséges eszközök beszerzésében,
 • önképzőkörök, pályázatok létrehozásában, illetve a pályázatokon való részvételben,
 • sporttevékenységben,
 • évközi és nyári táborok, kirándulások, szabadidős programok  szervezésében,
 • kulturális nevelésben,
 • ösztöndíjak létesítésében,
 • alapfokú művészeti iskolai tandíjakhoz való hozzájárulásban,
 • tanulmányi utak, kirándulások szervezésében, 
 • tanulmányi versenyekre való felkészülésben és részvételben,
 • felzárkóztató tevékenységben,
 • tanárok továbbképzésében, szakmai programok szervezésében,
 • egyéni és csoportos pedagógiai munka támogatásában,
 • tanulók jutalmazásában,
 • könyvtár fejlesztésében,
 • testvériskolai kapcsolatok kiépítésében, fejlesztésében,
 • nyelvművelésben, idegen nyelvek elsajátításában,
 • az egészséges életmód megismertetésében,
 • a kulturált iskolai belső és külső környezet kialakításában, és megóvásában valamint az ezekhez szükséges anyagi források megteremtésében.
   
 
Elérhetőségünk: kapcsolat(kukac)bartfa(pont)org(pont)hu
  Alapítványunk támogatja a Bártfa utcai Általános Iskolát
Alapítványunkat támogatja a
Gyükésiek Öntevékeny Köre Egyesület